Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych

Prywatność użytkowników naszego serwisu oraz jest dla nas bardzo ważna.

Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych zbieranych i rozpowszechnianych w momencie odwiedzin strony posmart.eu , która należy firmie ART-M Sp. z o.o.

Poniższe zasady zgodne są Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej: RODO)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest ART-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków (dalej: ART-M).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie informacje uzyskasz pisząc na adres:

PosmartEU@gmail.com

Jakie dane osobowe przetwarzane są na naszej stronie

Dane osobowe przetwrzane w naszym serwisie to:

 • numer IP

 • typ przeglądarki internetowej

 • rodzaj systemu operacyjnego.

 • mail

 • nazwa użytkownika

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Adres IP, typ systemu operacyjnego oraz typ przeglądarki internetowej pozyskujemy automatycznie, po wejściu użytkownika na stronę posmart.eu .

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie posmart.eu , również pozyskamy Twoje dane (mail, nazwę użytkownika).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pliki cookie

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji, takich jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall.

Dlaczego zbieramy te dane

Dane osobowe zbieramy aby:

 • wygenerować dla Ciebie plik cookie - dzięki niemu strona  https://posmart.eu/  wyświetli się dla Ciebie w sposób optymalny

 • odpowiedzieć na zadane pytanie - w przypadku kiedy wyślesz do nas formularz kontaktowy

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w serwisie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w serwisie nie jest wymogiem ustawowym lub umownym. Nie warunkuje również zawarcia umowy z firmą ART-M.

Firma ART-M nie stosuje w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane pobrane automatycznie, przechowywane są 12 miesięcy.

Dane przekazane przez formularz kontaktowy nie są przechowywane.

Czas przechowywania tych danych wynika z zapisów prawa telekomunikacyjnego (art. 180a ustawy Prawo Telekomunikacyjne)

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom i współpracownikom ART-M odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i procesów IT w fimie ART-M.

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe przetwarzane w serwisie nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Jakie masz prawa wobec firmy ART-M w zakresie przetwarzania danych

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii

 • sprostowania swoich danych osobowych

 • usunięcia swoich danych osobowych

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 • do przenoszenia danych

 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Aby skorzystać ze swych praw, wyślij stosowne żądanie na adres mailowy PosmartEU@gmail.com

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa.

Jeżeli jednak uznacie, iż dopuściliśmy się naruszenia, macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).