Privacybeleid

Verplichting om te informeren over de bescherming van persoonsgegevens

 

De privacy van onze websitegebruikers is erg belangrijk voor ons.

Hieronder vindt u informatie over persoonlijke gegevens die zijn verzameld en verspreid bij het bezoeken van https://posmart.eu/, die eigendom is van ART-M Sp. z o.o.

De volgende beginselen zijn in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95 / 46 / EG. (hierna: AVG)

Wie is de beheerder van uw persoonlijke gegevens?

De beheerder van persoonlijke gegevens is ART-M naamloze vennootschap gevestigd in Krakau, adres: ul. Halicka 9, 31-036 Krakau, Polen (hierna: ART-M).

Hoe kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Alle informatie kan worden verkregen door te schrijven naar het volgende adres:

PosmartEU@gmail.com

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt op onze site?

De persoonlijke gegevens die worden verwerkt op onze website zijn:

 • IP adres

 • het type webbrowser

 • het type besturingssysteem.

 • e-mail

 • gebruikersnaam

Waar hebben we uw persoonlijke gegevens vandaan?

Het IP-adres, het type besturingssysteem en het type webbrowser worden automatisch verkregen nadat de gebruiker de website https://posmart.eu/ heeft ingevoerd.

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier dat beschikbaar is op https://posmart.eu/, verzamelen we ook uw gegevens (e-mail, gebruikersnaam).

In het geval van controle van de inspecteur-generaal voor de bescherming van persoonlijke gegevens, kunnen uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan de werknemers van de inspectie in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw persoonlijke instellingen wanneer u onze website bezoekt.

U kunt cookies op onze websites deactiveren of volledig uitschakelen in de opties van uw webbrowser of door de juiste optie in firewallprogramma's te selecteren.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen persoonlijke informatie om:

 • om een ​​cookie voor u te genereren - hierdoor wordt de pagina https://posmart.eu/ op een optimale manier voor u getoond

 • om uw vraag te beantwoorden - voor het geval u ons een contactformulier stuurt

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens op de website is kunst. 6 par. 1 lit. f) AVG.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens op de website is geen wettelijke of contractuele vereiste. Het is ook geen voorwaarde voor het sluiten van een contract met ART-M.

ART-M maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsmechanismen bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens die automatisch worden gedownload, worden gedurende 12 maanden bewaard.

De gegevens die door het contactformulier worden verstrekt, worden niet opgeslagen.

Het tijdstip van opslag van deze gegevens vloeit voort uit de bepalingen van de telecommunicatiewet in Polen (artikel 180a van de Telecommunicatiewet)

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden beschikbaar gesteld aan medewerkers en medewerkers van ART-M die verantwoordelijk zijn voor IT-systemen en IT-processen in ART-M.

We behouden ons het recht voor om informatie over u bekend te maken aan de bevoegde autoriteiten of derden die een verzoek om dergelijke informatie indienen binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, evenals om claims vast te stellen, te onderzoeken of te verdedigen.

Uw persoonsgegevens die op de website worden verwerkt, worden niet overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie in de zin van de AVG.

Uw rechten op het gebied van gegevensverwerking met ART-M

U hebt het recht om:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en een kopie te ontvangen

 • om uw persoonlijke gegevens te corrigeren

 • om uw persoonlijke gegevens te verwijderen

 • beperkingen opleggen aan de verwerking van persoonsgegevens

 • om uw gegevens over te dragen

 • om bezwaar te maken tegen uw gegevensverwerking

 • om toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken, als de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van toestemming.

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een verzoek naar PosmartEU@gmail.com

We streven ernaar persoonsgegevens te verwerken op een manier die in overeenstemming is met de wet.

Als u echter van mening bent dat we een inbreuk hebben gepleegd, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan.